• Dana Cotoară

Primă de 500 de euro net pentru o serie de lucrători independenți afectați de criza corona


Lucrătorii independenți grav afectați de criza corona vor primi un bonus de 500 de euro net, după 1 iulie, indiferent de domeniul în care activează. Deocamdată nu au fost publicate detaliile privind acordarea acestei prime, dar ea li se adresează celor care au beneficiat de dreptul de pasarelă pe perioada crizei sanitare.

Ministrul pentru IMM-uri și lucrători independenți explică într-un comunicat de presă că “prima unică li se adresează lucrătorilor independenți, indiferent de sectorul lor de activitate, care sunt puternic afectați de criza COVID-19 și care au nevoie de sprijin suplimentar în acest context de criză socială, economică și de sănătate fără precedent. O serie de lucrători independenți au fost afectați serios din punct de vedere financiar; iar acest ajutor suplimentar le este, prin urmare, necesar."

Guvernul federal a mai decis o serie de măriri ale compensațiilor acordate independenților. Este vorba de o serie de decrete prin care se pune în aplicare acordul încheiat între partenerii sociali cu privire la indexările pentru anii 2021-2022.

Cresc astfel următoarele indemnizații:


Boală-invaliditate


 • Crește cu 2,5% indemnizația de incapacitate primară și de invaliditate pentru titularii de familii;

 • Crește cu 2% indemnizația de incapacitate primară și de invaliditate pentru independenții singuri;

 • Crește cu 2% indemnizația de incapacitate primară și de invaliditate pentru titularii coabitanți (titulaires cohabitants / samenwonende titularissen);

 • Crește cu 1% indemnizația de maternitate;

 • Crește cu 0,5% alocația pentru asistența oferită unei persoane terțe;

 • Crește cu 1% indemnizația pentru concediul de adopție;

 • Crește cu 1% indemnizația de concediu pentru plasament maternal.

Dreptul de pasarelă - paternitate - ajutor apropiat (aidant proche/mantelzorg)


 • Crește cu 2% indemnizația privind dreptul de pasarelă;

De la 1 mai 2021:


 • Crește cu 1% indemnizația de paternitate și naștere pentru lucrătorii independenți;

 • Crește cu 2% indemnizația pentru lucrătorii independenți care își suspendă temporar activitatea profesională pentru a avea grijă de o persoană.


Pensii pentru lucrătorii independenți:


 • Cresc cu 1,7% pensiile lucrătorilor independenți care sunt deja plătiți sau care intră în plată de la 1 iulie 2021. Prin urmare, această ajustare li se aplică celor care sunt deja pensionați.

 • Pentru cei care se pensionează după 1 iulie 2021 se prefigurează, de asemenea, o creștere de 1,7% a pensiei obținute pentru anii de carieră profesională 1984 - 2020, dar și anterior anului 1984. Pensiile proporționale sunt pensiile care se calculează pe baza venitului profesional al lucrătorului independent pentru anii de carieră din 1984 și pe baza venitului forfetar pentru anii anteriori. Prin urmare, creșterile menționate anterior nu se aplică pensiilor lucrătorilor independenți calculate pe baza cuantumului pensiei minime.

 • Creșterea cu 2% a pensiilor minime pentru lucrătorii independenți de la 1 iulie 2021.

727 views0 comments