• Dana Cotoară

Măsurile economice compensatorii pentru sectoarele afectate de restricțiile sanitare

Guvernul federal a anunțat măsurile economice compensatorii pentru sectoarele afectate de restricție intrate în vigoare de luni, 2 noiembrie.

O serie de măsuri aflate deja în vigoare au fost prelungite fie până la finalul lui 2020, fie până în martie 2021. Guvernul federal a deblocat compensații în valoare de 200 de milioane de euro pentru angajații din sănătate care vor primi un cec pentru comsumație de 300 de euro și măriri salariale.

S-au mai luat o serie de decizii privind extinderea sau reactivarea șomajului temporar pentru forță majoră și a dreptului de pasarelă pentru lucrătorii independenți.

Guvernul federal a activat dreptul de pasarelă dublat pentru sectoarele afectate de deciziile restrictive luate acum o săptămână cum sunt cele considerate neesențiale și care au fost nevoite să-și întrerupă activitatea din 2 noiembrie.

Pentru magazinele neesențiale, de exemplu, această măsură poate fi accesată și cumulată cu alte venituri chiar dacă serviciile de colectare și livrare funcționează.


Măsurile nou-decise de autorități


Pentru întreprinderi


 • Statul intervine în finanțarea zilelor de concediu pentru cei aflați în șomaj temporar. Zilele de șomaj temporar sunt asimilate zilelor lucrate.

 • Extinderea aplicării scutirii de la plata contribuțiilor patronale ONSS pentru trimestrul trei pe 2020 la toate sectoarele afectate de măsurile intrate în vigoare pe 2 noiembrie. Furnizorii din sectoarele afectate pot beneficia la rândul lor de această scutire dacă dovedesc că cifra de afaceri a scăzut cu 65%. Pentru întreprinderi va exista un plafon maxim privind sumele care pot fi scutite de la plată.


Pentru independenți


 • Dreptul de pasarelă va fi accesibil mai ușor pentru începători - după doar două trimestre de cotizație, nu după patru așa cum era înainte. Pensiile nu sunt afectate, iar dreptul de pasarelă corona nu afectează dreptul de pasarelă clasic acordat timp de un an de zile pentru lucrătorii independenți.

 • Se introduce o eșalonare a plăților pentru pentru lucrătorii independenți care au obținut o amânare a plății cotizațiilor sociale, cu menținerea dreptului de rambursare a cheltuielilor medicale.


Pentru salariați


 • ONEM va plăti o suplimentare a primei de sfârșit de an pentru angajații care au stat o perioadă lungă de timp în șomaj temporar. Salariații care au stat în șomaj temporar mai mult de 52 de zile în 2020 vor primi 10 euro pentru fiecare zi suplimentară de șomaj temporar peste cele 52 de zile. Acest supliment se adaugă primei de final de an primită de lucrător, iar cei care îndeplinesc condițiile vor primi cel puțin 150 de euro în plus.

 • Un plan de susținere a telemuncii pentru funcționari ( aceștia nu beneficiază de măsurile financiare generale). Astfel, vor exista cursuri de formare profesională onlie, consiliere pentru gestionarea stresului și a oboselii cronice.

 • Alocarea unui buget de 200 de milioane de euro pentru lucrătorii din sănătate (angajați și independenți). Miniștrii și responsabilii din acest sector vor decide ulterior cum vor folosi banii în avantajul acestui sector.


Pentru categoriile vulnerabile


 • Crearea unui grup special de acțiune care are la dispoziție un buget de 50 de milioane de euro pentru ajutorarea acestor oameni.


Prelungirea măsurilor aflate deja în vigoare


Masuri generale

 • Posibilitatea amânării plății impozitelor fără amendă sau penalități.

 • Scutiri fiscale pentru ajutoarele oferite de entitățile federale, orașe și comune.

 • TVA de 6% pentru gelul hidroalcoolic și măști.

 • Prelungirea eliberării gratuite a procurilor notariale fără necesitatea deplasării la biroul notarului.

 • Suspendarea contralelor privind rezidența (maximum 29 de zile în străinătate pe an) în cadrul legii de garantare a veniturilor pentru persoanele în vârstă.


Pentru întreprinderi


 • Prelungirea deducerilor majorate pentru investiții de 25% până la finele lui 2022 permițând tuturor firmelor mici și mijlocii, întreprinderilor unipersonale și profesiilor liberale de a deduce o parte inportantă a investițiilor din impozitul pe profit.

 • Prelungirea regimului de garantare a IMM-urilor și de garantare a asigurărilor pentru credite până la 30 iunie 2021. Simultan se va prelungi și moratoriul în vigoare în ceea ce privește creditele acordate întreprinderilor.

 • Reactivarea șomajului temporar pentru forță majoră pentru toate întreprinderile. Pe perioada de șomaj, angajatul primește un ajutor echivalent cu 70% din salariu lunar brut, plafonat la 2.754,76 de euro. Salariatul mai primește o alocație de la ONEM de 5,63 euro pentru fiecare zi de șomaj temporar. Această măsură se aplică până la 31 martie 2021 cu posibilitatea de prelungire.


Pentru lucrătorii independenți


 • Prelungirea dreptului dublat de pasarelă până la 31 decembrie 2020 pentru toate sectoarele nevoite să-și suspende activitatea. Pentru independenții singuri sumele se ridică la 2.583,4 euro, iar pentru cei care au familia în întreținere la 3.228,2 euro pe lună.

 • Un nou drept de pasarelă va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021 care va putea fi accesat în perioada de criză. Acest drept este calculat în legătură directă cu diminuarea cifrei de afaceri. Metodologia urmează să fie elaborată pentru acest nou instrument.

 • Se prelungește și perioada în care este posibilă amânarea plăților la cotizațiile societăților până la sfârșitul anului 2020.

 • Alocații complementare pentru incapacitatea de muncă astfel încât și partenerii lucrătorilor independenți (conjoint aidant) pot beneficia de o indemnizație echivalentă dreptului de pasarelă (așa cum este deja cazul independenților singuri și celor cu familie în întreținere). Concret este vorba de o primă de peste 300 de euro pe lună.


Pentru salariați


 • Diminuarea impozitului la sursă pentru zilele de șomaj temporar

 • Se poartă discuții pentru prelungirea moratoriului privind creditele ipotecare și cele de consum. Se așteaptă măsuri suplimentare și pentru leasing.

 • Șomajul temporar corona pentru copiii aflați în carantină. Acest șomaj se va acorda pe baza de certificat pentru toate situațiile în care un copil trebuie plasat în carantină, nu doar pentru situațiile în care se închide clasa sau școala.

 • Alocații suplimentare pentru incapacitatea de muncă astfel încât să se ajungă la nivelul șomajului temporar. Acest lucru înseamnă că dacă alocația este inferioară nivelului de 70% din salariu mediu brut pe lună plafonat la 2.754,76 de euro, se va acorda un supliment de 5,63 de euro pe zi până se ajunge la nivelul șomajului temporar.

 • Accesul simplificat la șomajul temporar pentru artiști. Aceștia pot primi acest drept dacă pot face dovada a cel puțin 10 prestații artistice sau a cel puțin 20 de ore de muncă în intervalul 13 martie 2019 - 13 martie 2020.

 • Un buget suplimentar de 13,07 milioane de euro pentru tichete de consumație în sănătate și prelungirea validității acestora până la sfârșitul lui 2021.


Pentru persoanele vulnerabile


 • Prima de 50 de euro pe lună pentru cei care beneficiază de venitul de integrare, garantarea veniturilor persoanelor vârstnice (GRAPA), alocațiile pentru persoanele cu handicap (ARR).

 • Prelungirea perioadei de înghețare a descreșterii ajutorului de șomaj până la finele lui 2020. Astfel sumele acordate șomerilor nu vor scădea între 1 aprilie - 1 decembrie 2020.

 • Reactivarea planului de adăpostire a persoanelor fără adăpost pe perioada sezonului rece.

 • Majorarea la 15% a procentului de rambursare CPAS pentru plata venitului de integrare.


Pentru angajații suplimentari din sectoarele esențiale:


 • Mărirea cotei de ore suplimentare voluntare până la 220 de ore în sănătate și în alte sectoare considerate cruciale sau esențiale. Aceste ore suplimentare nu vor fi impozitate deloc. Nu se aplică principiul de suprasalarizare.

 • Facilitarea detașărilor temporare în sănătate și învățământ.

 • Cei aflați în șomaj temporar pot munci în agricultură, horticultură, sănătate și învățământ cu posibilitatea de a menține 75% din ajutorul de șomaj.

 • Posibilitatea ca șomerii temporari să poată încheia contracte succesive pe perioadă determinată cu un alt angajator pentru o perioadă minimă de șapte zile în sănătate și educație.

 • Majorarea plafonului pentru cumulul venitului de integrare cu venitul de muncă sezonieră și veniturile de pe contractele studențești cu bursele de studiu.

 • Prelungirea fondurilor Covid-19 pentru voluntari și posibilitatea ca spitalele să angajeze voluntari.

 • Prelungirea măsurilor legate de pensii. Astfel un pensionar care a fost angajat sau a activat ca independent poate să combine șomajul temporar sau dreptul de pasarelă cu pensia. Se păstrează de asemenea măsura prin care șomajul temporar nu afectează calculul pensiei. Totodată pensionarii care reiau temporar o activitate în sănătate sau învățământ nu sunt în pericolul de a avea pensia diminuată.

 • Dublarea cotei de muncă sezonieră pentru 2021 și șomajul temporar pentru sezonierii care vin în Belgia și trebuie să stea în carantină.


1,716 views0 comments

ziaruldebelgia.be 2021 © Toate drepturile rezervate.