• Dana Cotoară

Guvernul federal prelungește sprijinul financiar pentru sectoarele grav afectate de criza corona


Nucleul guvernamental - Kern-ul - a decis extinderea perioadei de aplicare a măsurilor de sprijin financiar pentru sectoarele afectate de criză până la sfârșitul lunii iunie 2021. De asemenea, au fost aprobate măsuri suplimentare de sprijin economic.

Prim ministrul, Alexander De Croo, susține într-un comunicat de presă că guvernul federal va sprijini în continuare sectoarele vulnerabile.


„Facem tot ce putem pentru a ne asigura că acest șoc economic - cel mai mare de la al Doilea Război Mondial încoace - nu se transformă într-o mare recesiune. Guvernul și-a stabilit obiectivul de a salva afacerile, de a proteja clasa de mijloc și de a-i ajuta pe cei mai vulnerabili să se mențină pe linia de plutire. De aceea, am decis să extindem pachetul actual până în iunie, adăugând în același timp o serie de măsuri suplimentare. Nu lăsăm pe nimeni în urmă."


Prelungirea până la sfârșitul lunii iunie a măsurilor în vigoare se traduce printr-un efort financiar de două miliarde de euro. Acestea includ extinderea perioadei de amânare a unor plăți, armonizarea șomajului temporar corona și continuarea acordării noului drept de dublă pasarelă pentru lucrătorii independenți.


Măsuri suplimentare de sprijin pentru întreprinderi


Reducerea impozitului pentru investițiile IMM-urilor (tax shelter)


Pentru a consolida resursele proprii ale companiilor, s-a decis reactivarea “tax shelter” pentru IMM-urile afectate (diminuarea cifrei de afaceri cu peste 30%) până la 31 august 2021. Va urma o campanie de informare pentru a promova sistemul de investiții eficiente în start-up-uri și la scale-up-uri.


Reducerea cheltuielilor cu dobânzile pentru TVA


Încurajarea companiilor să solicite planuri individuale de rambursare a TVA pentru a evita o rată a dobânzii de 9,6%. Sistemul actual va fi astfel aliniat cu cel al impozitelor directe.


Reducerea taxelor pentru chiriile anulate


Proprietarii sunt încurajați din punct de vedere fiscal să renunțe de tot sau parțial la chirie, pentru perioada martie - mai, la clădirile pe care le închiriază pentru sectoarele care au trebuit să înceteze activitatea. Până la 30% din chiria anulată poate fi luată în considerare pentru o reducere a impozitului.


Anularea avansului la plata impozitelor pentru 2021


Pentru a oferi întreprinderilor suficient spațiu de manevră în ceea ce privește lichiditatea în 2021, avansurile din decembrie pentru impozitul reținut la sursă și TVA vor fi percepute pentru exercițiul financiar următor (01/2022).


Fondurile federale de transformare


Fondurile federale de transformare reprezintă 750 de milioane de euro din investiții în economia belgiană. Fondurile se vor concentra atât pe redresarea economică, cât și pe tranziția către o economie durabilă. Societarea Federală pentru Participare și Investiții/Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI)/Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM) va gestiona fondurile de transformare.


Sprijin suplimentar pentru sectoarele cele mai afectate


Reducerea contribuțiilor angajatorilor în sectorul evenimentelor


Pentru a sprijini pregătirea pentru reluarea activității în sectorul evenimentelor, contribuțiile angajatorilor pentru salariați vor fi reduse (de asemenea, pentru sectorul cultural și sectorul nunților).


Asigurarea drepturilor de autor ale artiștilor


Măsuri prin care se asigură că artiștii își primesc drepturile de autor prin sprijinirea societăților care colectează drepturile de autor.


Scutiri privind contribuția la AFSCA/FAVV pentru sectorul Horeca


Orice afacere sau persoană fizică aflată sub controlul Agenției Federale pentru Alimentație - AFSCA/FAVV - trebuie să plătească o cotă anuală de membru. În 2021, unitățile horeca vor fi scutite de această contribuție.


Creșterea temporară a cotei de muncă a studenților


Munca studenților în domeniul asistenței medicale sau în educație nu va intra în cuantumul cotei maxime de 475 ore de muncă studențească pe an.


Sprijin suplimentar pentru salariați


Șomajul temporar calculat la jumătăți de zi


Sistemul actual de șomaj temporar poate fi aplicat pe zile lucrătoare. Cu toate acestea, în unele zone ziua este împărțită în jumătăți distincte și, prin urmare, este util să se introducă o flexibilitate suplimentară. Prin urmare, șomajul temporar se poate calcula pe jumătate de zi în sectoarele menajului (titres-services/dienstencheques) și transporturilor școlare.


Consolidarea ofertei de formare profesională pentru șomerii temporari


De acum înainte, serviciile regionale de asistență pentru ocuparea forței de muncă vor fi informate mai rapid despre lucrătorii care devin șomeri temporari și vor putea să-și facă o idee mai bună despre profilul persoanelor în cauză. Pe baza acestor informații, aceste servicii pot fi mai proactive și pot oferi o gamă de formare profesională adaptată șomerilor temporari.


Primă pentru sprijinirea salariaților


Angajații care primesc un salariu scăzut care sunt în șomaj temporar de mult timp (mai mult de 52 de zile de la începerea crizei corona) și care sunt angajați într-un sector care a fost obligat să-și înceteze activitatea la 1 martie 2021 vor primi un bonus unic de până la 780 euro brut. Suma efectivă depinde de numărul de zile de șomaj temporar din lunile ianuarie, februarie și martie 2021.


Extinderea bonusului de sfârșit de an pentru lucrătorii portuari și pescarii maritimi


La sfârșitul anului trecut, șomerii temporari de lungă durată au primit un bonus. Această primă este acum acordată și lucrătorilor portuari și pescarilor marini care intră sub un alt regim de drept al muncii.


Utilizarea flexibilă a timpului - credit și a întreruperilor de carieră


Pentru a face față deficitului de forță de muncă din anumite sectoare, persoanele care beneficiază de timp-credit sau de pauze de carieră vor putea lucra temporar și apoi își vor putea relua întreruperea fără probleme.


Creșterea indemnizației de telemuncă pentru salariați și funcționarii publici


Salariații și funcționarii publici vor primi, timp de 3, respectiv 8 luni, o indemnizație scutită de impozite pentru a compensa costurile telemuncii.


Sprijin suplimentar pentru cei mai vulnerabili


Avantajul „trambulină pentru independenți”


Un solicitant care caută un loc de muncă și care este șomer de mai puțin de un an poate începe o activitate independentă, păstrându-și în același timp indemnizațiile de șomaj. Acest beneficiu este diminuat cu o parte din venitul preconizat din activitatea independentă, cu excepția cazului în care această activitate a fost întreruptă din cauza restricțiilor.


Prevenirea riscului de epuizare (burnout) printr-o campanie de promovare a utilizării instrumentului de auto-monitorizare BAT


Instrumentul de evaluare a burnout-ului BAT permite organizațiilor și întreprinderilor să evalueze riscul de epuizare și, de asemenea, permite lucrătorilor să-și măsoare singuri riscul de epuizare. Atunci când salariații sunt în prag de epuizare, se recomandă intervenția preventivă. O campanie va spori gradul de conștientizare privind acest instrument BAT.


Extinderea pachetului de asistență până în iunie 2021


În noiembrie 2020, guvernul a aprobat un pachet de sprijin socio-economic, a cărei perioadă de aplicare se prelungește până în iunie 2021. Acesta include:


Măsuri transversale


1. Amânarea individuală a plăților fiscale;


2. Scutirea de impozite pentru subvențiile acordate de orașe, municipalități și entități federale;


3. Reducerea TVA (6%) la gelul hidroalcoolic și la măști;


4. Extinderea împuternicirilor notariale;


5. Suspendarea controalelor asupra condiției de reședință GRAPA;


Sprijin în afaceri


1. Șomajul temporar de forță majoră pentru toate sectoarele;


2. Prelungirea moratoriilor asupra creditelor (în conformitate cu acordul dintre ministrul finanțelor și sectorul financiar);


Sprijin pentru lucrătorii independenți


1. Extinderea dreptului dublu de pasarelă de criză;


2. Noul drept de pasarelă activ de la 01.01.2021;


3. Continuarea amânării plății contribuțiilor din sarcina companiilor;


4. Indemnizație suplimentară pentru incapacitate de muncă, astfel încât să ajungă la indemnizația dreptului de pasarelă;


5. Îmbunătățirea temporară a drepturilor de pasarelă clasice, în special printr-o mai bună accesibilitate pentru începători și menținerea drepturilor de pensie;


Sprijin pentru salariați


1. Reducerea impozitului la sursă pentru șomaj temporar;


2. Prelungirea șomajului temporar din cauza carantinei unui copil;


3. Alocații suplimentare pentru incapacitate de muncă, pentru a atinge nivelul indemnizației temporare de șomaj;


4. Acces flexibil la șomaj pentru artiști;


Sprijin pentru cei mai vulnerabili


1. Prima de 50 de euro pe lună pentru beneficiarii veniturilor din integrare, GRAPA și ARR;


2. Înghețarea diminuării indemnizațiilor complete de șomaj, neutralizarea perioadei de prestații de integrare;


3. Extinderea excepțională a ajutorului federal pentru asociațiile care oferă sprijin pentru persoanele fără adăpost;


4. Creșterea procentului de rambursare la CPAS pentru veniturile din integrare;


Lucrători suplimentari în sectoare critice


1. Creșterea cotei de ore suplimentare voluntare până la 220 de ore în sectorul de îngrijire, sectoarele cruciale și serviciile esențiale care vor fi utilizate în primul și al doilea trimestru al anului 2021;


2. Facilitarea detașării temporare a lucrătorilor la un alt angajator din sectorul îngrijirii sau educației;


3. Autorizarea șomerilor temporari să lucreze în sectoarele agriculturii și horticulturii, sănătății și educației, cu menținerea a 75% din beneficiile acestora;


4. Autorizarea șomerilor temporari să încheie contracte pe durată determinată succesive de cel puțin 7 zile cu un alt angajator, în sectoarele sănătății și educației;


5. Creșterea plafonului pentru cumularea veniturilor din integrare cu veniturile din muncă sezonieră și cumularea veniturilor din munca studenților cu o bursă;


6. Extinderea fondului de compensare a voluntarilor COVID-19 și autorizarea spitalelor private pentru angajarea de voluntari;


7. Pensii: măsuri privind cumularea pensiei cu șomajul temporar + menținerea celui de-al doilea pilon în caz de șomaj temporar.
832 views0 comments