• Dana Cotoară

Comisia Europeană și-a prezentat propunerea privind “certificatul verde digital” de călătorie


Comisia Europeană a prezentat miercuri „certificatul digital verde” pe care îl dorește funcțional cât mai curând și cu care ar trebui să călătorim în vara 2021.

Comisia speră ca statele membre și Parlamentul European să adopte rapid certificatul, astfel încât acesta să poată fi utilizat încă din iunie.


Certificatul va fi gratuit


Pentru a nu cauza discriminări între cine a fost vaccinat și cine nu, certificatul va conține trei tipuri de informații: dovada de vaccinare, rezultatul unui test negativ fie PCR, fie test rapid sau dovada că o persoană a trecut prin boală și are astfel imunitate naturală. Se lucrează la certificate diferite pentru fiecare dintre aceste trei situații.

Călătorii vor putea folosi documentul atât în ​​format digital, cât și pe hârtie. Ambele versiuni vor funcționa cu un cod QR care conține doar informațiile necesare - numele, data nașterii și statul membru emitent - și o semnătură digitală pentru a garanta autenticitatea certificatului.


  • pentru certificatul de vaccinare: tipul vaccinului și producătorul, numărul de doze, data vaccinării;

  • pentru certificatul de testare: tipul de test, data și ora la care a fost efectuat, centrul de testare și rezultatul;

  • pentru certificatul de imunitate naturală: data rezultatului pozitiv al testului, emitentul adeverinței, data emiterii, data de valabilitate.


Datele de sănătate ale titularilor rămân în custodia statului membru care a eliberat certificatul în cauză. Cei care doresc să utilizeze certificatul digital verde nu vor trebui să plătească pentru el.

Certificatul ar trebui să poată fi utilizat de la începutul verii.

În prezentarea de miercuri Comisia Europeană subliniază că “vaccinarea nu va fi o condiție prealabilă pentru a putea călători”. “Toți cetățenii UE au un drept fundamental la liberă circulație în UE, iar acest lucru se aplică indiferent dacă sunt vaccinați sau nu. Același principiu se aplică și drepturilor resortisanților țărilor terțe cu drept de ședere sau de rezidență legală în statele membre și care au dreptul de a călători în alte state membre. Certificatul digital verde va facilita exercitarea acestui drept.”


Cum va funcționa certificatul digital verde când călătorim în întreaga UE?


Documentul va conține un cod QR cu o semnătură digitală drept protecție împotriva falsificării. Certificatele vor fi controlate prin scanarea codului QR, verificându-se astfel semnătura.

Fiecare organism emitent (de exemplu, spital, centru de testare, autoritate sanitară) are propria sa cheie de semnătură digitală. Toate acestea sunt stocate într-o bază de date securizată din fiecare țară.

Comisia Europeană va crea un portal de acces. Prin acest portal, toate semnăturile adeverințelor pot fi verificate în întreaga UE. Datele cu caracter personal ale deținătorului documentului nu trec prin portal, deoarece nu sunt necesare pentru a se verifica semnătura digitală.

Comisia Europeană va furniza, de asemenea, aplicații de referință cu sursă deschisă pentru a sprijini statele membre să dezvolte programe informatice pe care autoritățile să le poată utiliza pentru scanarea și verificarea codurilor QR.


Ce vaccinuri vor fi acceptate?


Statele membre ar trebui să elibereze certificate de vaccinare indiferent de tipul de vaccin împotriva COVID-19.

În cazul în care statele membre acceptă dovada vaccinării pentru a renunța la anumite restricții de sănătate publică, cum ar fi testarea sau carantina, acestea ar trebui să accepte, în aceleași condiții, adeverințele de vaccinare eliberate în temeiul sistemului de certificate digitale. Cu toate acestea, această obligație s-ar limita la vaccinurile care au primit autorizație pe piața UE. Statele membre au opțiunea de a accepta certificatele de vaccinare emise în cazul altor vaccinuri.


Ce teste COVID-19 vor fi acceptate?


Din motive de fiabilitate, doar rezultatele testelor RT-PCR și ale testelor antigenice rapide ar trebui să poată fi incluse într-un certificat de testare eliberat în temeiul regulamentului propus. Autotestele nu vor fi incluse pe documente pentru că

autotestarea nu se efectuează în condiții controlate, iar aceste tipuri de teste sunt considerate, deocamdată, mai puțin fiabile. documentele trebuie eliberate de autoritățile sanitare, care nu pot însă să controleze testele efectuate, de exemplu, la domiciliu și, prin urmare, nu pot emite documente fiabile pentru acestea.


Comisia Europeană vrea să elimine folosind acest sistem restricțiile

privind libera circulație, cum ar fi testarea sau carantina, instituite într-un stat membru din motive de sănătate publică.

În documentul explicativ, executivul european subliniază că în cazul în care un stat membru acceptă dovada vaccinării pentru a elimina restricțiile asupra liberei circulații, acesta va trebui să accepte dovada vaccinării eliberate de un alt stat membru în legătură cu vaccinurile care au primit autorizație de introducere pe piață în UE.

Statele membre vor avea opțiunea de a extinde acest sistem pentru a include călătorii care primesc alte vaccinuri.

Orice persoană care deține un certificat va avea aceleași drepturi cu cetățenii statului membru vizitat care au fost vaccinați, testați sau care s-au vindecat de Covid-19.

Dacă un stat membru continuă să solicite carantinarea sau testarea persoanelor care dețin un certificat verde, trebuie să notifice această decizie Comisiei și tuturor celorlalte state membre și să o justifice.

Propunerea Comisiei Europene trebuie validată de Parlamentul European și de statele membre.


1,258 views0 comments