• Dana Cotoară

Deficit excesiv: România are termen limită 15 octombrie 2017 pentru a prezenta măsuri de ajustare a

România a primit răgaz până pe 15 octombrie pentru a corecta prin măsuri economice derapajele semnalate de Comisia Europeană luna trecută și care au determinat executivul de la Bruxelles să ceară Consiliului să avertizeze Bucureștiul că riscă procedura de deficit excesiv. Liderii europeni care se vor întruni joi la summitul european vor avea pe agendă aprobarea deciziilor luate la reuniunea miniștrilor de finanțe de vineri, 17 iunie 2017, de la Luxemburg, care au decis să amâne trimiterea avertizării la București și să aștepte până la mijlocul lunii octombie măsurile guvernului român pentru a corecta indicii bugetari.

În iulie 2016, Consiliul a recomandat României să-și limiteze derapajele de la obiectivele bugetare pe termen mediu printr-o corectură de 0.5% din PIB pentru 2017. Prognoza de primăvară a Comisiei Europene a arătat că dezechilibrul bugetar s-a deteriorat în 2016 de la -1% din PIB ca obiectiv pe termen mediu, la – 2.6% din produsul intern brut. Acest lucru înseamnă potrivit experților europeni o deviere de 1,6% din PIB, în timp ce o deviere de 2% din produsul intern brut a fost semnalată în domeniul cheltuielilor bugetare. Ambii indicatori confirm o deviere semnificativă în 2016 de la cerințele din Pactul de Stabilitate și Creștere. Mai mult, prognozele de primăvară au arătat că deficitul bugetar va ajunge la 3,5% în 2017, peste pragul de 3% necesar recomdandat în Uniunea Europeană. Consiliul a recomandat măsuri care să asigure că creșterea nominală a cheltuielilor bugetare nu va depăși 3,3% în 2017, ceea ce corespunde corecțiilor anuale structurale de 0,5% din PIB.

În urmă cu o lună, Comisia Europeană avertiza Bucureștiul că riscă să rateze țintele bugetare pentru 2017 și 2018 și a cerut Consiliului să adopte o recomandare prin care să ceară corectarea prin măsuri adecvate a devierilor înregistrate în 2016. În raportul de țară publicat Comisia Europeană se arăta că prognozele sale indică faptul că România va avea un deficit bugetar de 3,5%, respectiv 3,7% din PIB în 2017 și 2018, ceea ce o situează peste limita de 3% care duce automat la declanșarea procedurii de deficit excesiv.


#deficitexcesiv #consiliuleuropean #ecofin #buget

74 views0 comments