• Dana Cotoară

Document - Viitorul apărării europene. Comisia lansează trei scenarii pentru strategia de apărare a

Comisia Europeană urmează să lanseze, astăzi, 7 iunie 2017, un document prin care propune trei scenarii privind viitorul strategiei europene privind apărarea și securitatea. Documentul obținut de Europene.eu menționează în două rânduri diferite necesitatea unui viitor european în materie de apărare comună invocând „evoluția relațiilor transatlantice”. Documentul intitulat „Reflection Paper on The Future of European Defence” – subliniază necesitatea reformării Uniunii europene în domeniul apărării până în 2025, având la bază Declarația de la Roma semnată de șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană la 25 martie 2017.

Cele trei scenarii propun grade diferite de implicare a statelor membre în politica de apărare e uniunii, de la un statut nu foarte diferit de cel actual, care menține fragmentarea industriei de apărare europene, până la un grad îndrăzneț de cooperare care impune resurse comune, finanțări comune și un schimb profund de informații între statele membre. De menționat că strategiile propuse de Comisia Europeană se referă strict la era post-Brexit.

Dar care sunt aceste trei scenarii pe care urmează să le propună astăzi Comisia Europeană:

  • Cooperare în securitate și apărare

În cadrul acestui scenariu, statele membre cooperează mult mai frecvent în domeniul securității și apărării decât în trecut. Cooperarea rămâne voluntară și se bazează pe decizii ad-hoc ori de câte ori o amenințare sau o criză intervine. În acest scenariu, statele membre nu vor fi legate politic sau juridic de o direcție comună de acțiune. Solidaritatea va fi interpretată și manifestată de la caz la caz de fiecare stat membru în parte.

Uniunea Europeană va continua să desfășoare misiuni civile, în timp ce misiunile și operațiunile militare vor fi la scară foarte mică și doar pentru un bun management al crizelor. În relația cu NATO, Uniunea Europeană recunoaște rolul militar al alianței în acțiunile comune. Cooperarea în apărare va rămâne un scop politic. Garda Europeană de Coastă și cea de Frontieră vor monitoriza și proteja granițele externe ale Uniunii.

Sub acest scenariu, industria de apărare europeană va rămâne fragmentată.

  • Apărare și Securitate Partajate

În cadrul acestui scenariu, statele membre UE 27 vor iniția procesul către o apărare și securitate comune. Statele membre vor arăta o solidaritate extinsă financiar și operațional, construind o strategie unitară privind percepția amenințărilor și convergența culturală a strategiilor.

Uniunea Europeană va fi capabilă să se angajeze în proiecte militare de anvergură și să preia managementul internațional al crizelor. Sub acest scenariu, Uniunea Europeană va fi capabilă să protejeze Europa în lupta împotriva terorismului, lupta împotriva amenințărilor hibride (Rusia, ISIS) și cibernetice, controlul granițelor și securitate energetică și maritimă.

Cooperarea cu NATO va fi mărită. UE și NATO vor coordona împreună acțiuni la nivel internațional.

Uniunea va fi capabilă să se angajeze direct în protejarea statelor membre și a cetățenilor săi în cazul unor atacuri semnificative și va putea, de asemenea, să coopereze coordonat în privința atacurilor cibernetice. O cooperare mai eficientă și o putere de investigație mărită va crește abilitatea Uniunii Europene să găsească și să pedepsească criminali. Statele membre vor fi capabile să comunice eficient la nivelul serviciilor secrete, putând astfel să lupte eficient împotriva terorismului, a crimei organizate și a spălării banilor.

Uniunea va putea de asemenea să-și dezvolte programele spațiale pentru un plus în securitatea frontierelor și cea maritimă.

„Cooperarea între statele membre va deveni mai degrabă o normă decât o excepție”, potrivit documentului.

  • Apărare și Securitate Comune

Statele Uniunii Europene vor dezvolta o strategie către apărarea și securitatea comune – o Uniune a apărării și securității.

Solidaritatea și asistența între statele membre vor deveni norme comune spre o construcție care să transpună total articolul 42 din Tratatul European care include dezvoltarea progresivă a cadrului privind Uniunea Apărării și Securității Comune.

„Respectând obligațiile statelor membre care își văd apărarea și securitatea reflectate în cadrul NATO, protecția Europei va deveni o responsabilitate comună sporită a UE și a Alianței.”

Uniunea europeană va fi capabilă să coordoneze operațiuni complexe pentru a se proteja, incluzând operațiuni împotriva grupurilor teroriste, operațiuni navale în medii ostile și acțiuni de protejare cibernetică.

Abilitatea de a acționa la nivel european va imprima un grad mai mare de integrare a armatelor statelor membre. Forțele armate vor fi pregătite permanent pentru intervenție în numele Uniunii europene și vor participa cu regularitate la exerciții comune pentru o cât mai bună integrare culturală.

În cazul acestui scenarii se prevăd acțiuni rapide împotriva terorismului și a atacurilor cibernetice. Va fi creată o Forță Europeană pentru Protecția Civilă care să intervină eficient în caz de dezastru natural sau uman.

Noua strategie din acest scenariu va permite, de asemenea, o mișcare rapidă a echipamentelor militare între statele membre.

În privința dotărilor militare de supraveghere din spațiu și cele maritime, acestea vor putea fi achiziționate în comun de statele membre prin Fondul pentru apărare asigurarea unui răspuns imediat în caz de necesitate.

Va fi înființată o Agenție de Cercetare Europeană în domeniul apărării

Documentul care va fi dezbătut astăzi de Colegiul Comisarilor descrie contextul în care Uniunea Europeană are nevoie de o strategie coerentă în materie de securitate și apărare:

„După decenii de pace, noi realități apar în interiorul și dincolo de granițele Uniunii Europene. La est, țările se confruntă cu vulnerabilități și amenințări militare, economice, politice și legate de securitatea energetică. (...)

În același timp, relația transatlantică evoluează. Împreună cu Statele Unite și alte națiuni, Europa are responsabilitatea păcii și securității mondiale. În timp ce acțiunea concertată împreună cu partenerii noștri trebuie să rămână primordială, trebuie să fim capabili să acționăm singuri atunci când este nevoie. În 2016, guvernele naționale și-au mărit capacitatea de răspuns la presiuni legate de amenințările de securitate și la protecția propriilor cetățeni. Bugetele apărării au fost de asemenea mărite corespunzător. Dar drumul înainte este încă lung. Pentru o autonomie strategică, Europa are nevoie să aloce mai mulți bani pentru apărare, să cheltuie mai bine și mai ales împreună. Statele Unite investesc deja mai mult decât dublu pentru apărare decât statele membre europene la un loc și vor crește bugetul la 10% în 2018. China și-a crescut bugetul cu 150% în ultimul deceniu, cu o nouă mărire de 7% programată pentru anul acesta, în timp ce Rusia investește 5,4% din PIB în apărare în fiecare an.”

Dinamica relațiilor transatlantice este pomenită de două ori pe parcursul celor 16 pagini ale documentului.

„Relațiile transatlantice evoluează. Mai mult decât oricând, europenii trebuie să devină mai responsabili în ceea ce privește propria lor securitate. Așa cum se întâmplă și acum, UE și NATO vor continua să-și coordoneze acțiunile pe toate planurile. În paralel, UE va dezvolta cadrul în care cele 27 de state membre după Brexit – dintre care 21 sunt și membre ale NATO – vor coopera strâns pentru a-și consolida apărarea și pentru a face față provocărilor actuale. Acest lucru va garanta faptul că UE 27 va fi stăpână pe propria securitate și vor putea face un pas uriaș înainte pentru a contribui la menținerea păcii și securității mondiale.

Trebuie să îmbunătățim scopul și eficiența cheltuielilor pentru apărare. Dublarea între statele membre poate să afecteze interoperabilitatea sistemelor de apărare. Acest fenomen poate conduce, de asemenea, la lipsa de pregătire și la rapiditatea forțelor armate și goluri în ceea ce privește dotarea armată. Pentru a rezolva eficient această chestiune, cheltuielile în domeniul apărării ale statelor membre ar trebui mai bine coordonate.”

Documentul menționează că baza de finanțare a apărării europene va continua să vină din bugetele naționale. Se insistă, din nou, pe nevoia unui Fond European pentru Apărare și o abordare nouă a finanțărilor pentru apărare în bugetul european.

Comisia Europeană îi cere Consiliului să rezolve problema limitărilor bugetare curente în politica comună de apărare și modalitățile în care acestea pot fi eliminate în drumul către o strategie de apărare comună.

Strategia mai pune în prim plan nevoia unificării pieței europene de apărare, extrem de fragmentată în acest moment. Documentul menționează Piața Unică pentru apărare ca instrument principal pentru stimularea competiției industriale, accesul transfrontalier al unor industrii mai mici, o mai mare specializare, o capacitate de producție optimizată și costuri mai scăzute pentru producție și securitatea aprovizionării.

#uniuneaeuropeana #securitate #aparare #comisiaeuropeana

16 views0 comments

ziaruldebelgia.be 2021 © Toate drepturile rezervate.