• Dana Cotoară

România riscă procedura de deficit excesiv! Comisia Europeană cere Consiliului să inițieze prima faz

Comisia Europeană avertizează România că riscă să rateze țintele bugetare pentru 2017 și 2018 și cere Consiliului să adopte o recomandare prin care să ceară Bucureștiului să corecteze prin măsuri adecvate devierile înregistrate în 2016 pentru a evita intrarea în procedura de deficit excesiv. Recomandarea este primul pas înaintea declanșării procedurii prin care Bruxellesul avertizează statele membre că deficitul bugetar este prea mare – peste 3% din produsul intern brut. Anul trecut în iulie, Consiliul recomanda României să limiteze cheltuielile bugetare și să corecteze cu 0.5% ținta de deficit bugetar. Întrucât măsurile nu au fost suficiente, executivul european a trecut la pasul următor al procedurii – avertizarea Bucureștiului că măsurile pe care le-a luat pentru a limita cheltuielile guvernamentale la 3,3% - ceea ce corespunde ajustării recomandate de 0,5% din PIB – nu sunt suficiente și riscă să afecteze atât ținta de deficit pentru 2017 cât și pe cea pentru 2018.

În raportul de țară publicat astăzi de Comisia Europeană se arată că prognozele sale indică faptul că România va avea un deficit bugetar de 3,5%, respectiv 3,7% din PIB în 2017 și 2018, ceea ce o situează peste limita de 3% care duce automat la declanșarea procedurii de deficit excesiv. Comisia Europeană pune derapajele bugetare ale României pe seama ratării termenului limită – luna august - pentru depunerea în parlament a strategiei fiscale atât în 2016 cât și în anii precedenți, fapt care s-a materializat ulterior în întârzieri în procedura de adoptare a bugetului.

Executivul european notează în raportul de țară problemele pe care țara noastră le are cu evaziunea fiscal și recomandă o politică severă de colectare a taxelor, apreciind că s-au făcut progrese limitate. Sunt remarcate eforturile făcute anul trecut pentru introducerea sistemului electronic de plată direct conectat la instituțiile fiscale, măsurile luate în sectorul horeca, dar și noile măsuri care se aplică micilor întreprinzători și persoanelor fizice autorizate. Însă comisia este de părere că acestea nu sunt suficiente pentru a combate evaziunea fiscală. Pragul de impozitare a veniturilor pentru microîntreprinderi a crescut substanțial, iar rata de impozitare a scăzut afectând negativ colectarea veniturilor la bugetul de stat. Comisia consideră că acordarea de beneficii fiscale sectoriale și pe categorii de actori economici îngreunează atât mediul de afaceri cât și autoritățile fiscale și nu duce neaparat la îmbunătățirea colectării de taxe.

Raportul mai menționează și dezechilibrele sociale cu impact economic major. Cei mai bogați români – adică 20% din populație – câștigă de opt ori mai mult decât cei mai săraci dintre concetățeni – cotați, de asemenea, la 20%. Un raport semnificativ mai mare decât media europeană, ceea ce duce la un acces dezechilibrat la serviciile de sănătate, educație și la accesul pe piața muncii, iar experții europeni remarcă faptul că indexul de referință privind benericiile sociale nu a fost actualizat din 2008. Munca la negru este o altă problemă care apare în paginile raportului.

Sistemul de sănătate este pentru Comisia europeană un focar de corupție și evaziune fiscală. Documentul menționează faptul că România se confruntă cu o lipsă acută a personalului medical, în timp ce populația săracă, mai ales cea din zona rurală, are acces limitat la servicii de sănătate minime. Pe lângă plățile la negru, sistemul de sănătate românesc se mai confrută cu cazuri de corupție mai ales în privința achizițiilor publice, cu frauda în sistemul de asigurări și mită pentru obținerea certificatelor de funcționare. Raportul menționează strategia națională în sănătate ca fiind un pas înainte și remarcă faptul că salariile cadrelor medicale au fost îmbunătățile, la fel ca și o serie de alte măsuri care să elimine plățile în plic. Dar, se atrage atenția asupra faptului că legislația privind forța de muncă din sistem nu a fost încă adoptată, iar măsurile anticorupție în spitale, deși suficiente și bine conturate, nu au fost încă implementate. Comisia Europeană insistă pe nevoia recrutării transparente a managerilor de spital.

Absorbția slabă a fondurilor europene este o altă slăbiciune a României, iar executivul european insistă, din nou, pe nevoia unei strategii eficiente de atragere a banilor europeni care ar putea rezolva o serie de probleme de infranstructură sau de management al deșeurilor.

Investițiile publice! Deși din august anul trecut ministerele trebuie să le considere prioritare, nu s-a făcut niciun efort pentru a consolida rolul ministerului de finanțe de coordonator în pregătirea acestor proiecte. Iar acest lucru afectează sectorul de management al deșeurilor pentru care România este, deja, în fața Curții Europene de Justiție în procedură de infringement – de încălcare a tratatului european.

Corupția persistă la toate nivelurile! Și, deși textul meționează „un progres substanțial” în justiție, notează, în același timp, că reformele în lupta împotriva corupției trebuie să fie ireversibile. Raportul menționează însă faptul că România este sub monitorizarea MCV de aceea nu sunt formulate recomandări în acest domeniu.

Comisia europeană îi cere în final Consiliului să recomande României un efort semnificativ în 2017 și 2018 pentru a putea ajusta devierile de la liniile bugetare și a evita procedura de deficit excesiv prin aplicarea efectivă a măsurilor fiscale, întârirea măsurilor de colectare a taxelor la bugetul de stat, eliminarea muncii la negru – inclusiv prin controale sistematice. Comisia mai cere politici țintite și integrate pentru serviciile publice cu accent pe piața muncii și egalizarea vârstei de pensionare pentru bărbați și femei. Stabilirea unui mechanism transparent pentru salariul minim. Îmbunătățirea accesului la educație de calitate, în special pentru copiii din zonele rurale și cei apaținând comunității Roma. În sănătate – eliminarea plăților la negru și o politică nouă orientată către pacient. Adoptarea unei legislații care să asigure un sistem bugetar profesionist și independent. Orientarea către investiții publice și crearea unei strategii privind achizițiile publice.

#ComisiaEuropeana #Romania #deficitexcesiv #semestruleuropean

4 views0 comments